Η πρώτη επίσκεψηστο φυσικοθεραπευτήριο Ευαγόρας Μ. Δαμιανού είναι ίσως η πιο καθοριστική, αφού η πρώτη επαφή θα μας δώσει, βάσει και των κλινικών εξετάσεων που θα εκτελεσθούν, μια πιο πλήρη και λεπτομερή εικόνα του προβλήματος. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη γνωμάτευση του γιατρού, αλλά και με την εμπειρία και τις δυνατότητες που μας παρέχει ο τομέας και οι υπηρεσίες της φυσικοθεραπείας, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στη διάγνωση, η οποία θα καθορίσει και την πορεία της θεραπείας που θα ακολουθήσουμε.

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο φυσικοθεραπευτήριο Ευαγόρας Μ. Δαμιανού σας εξηγούμε πολύ αναλυτικά το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας οπτικό υλικό, το σκελετό-ομοίωμα του ανθρώπινου σώματος και παραδείγματα, ώστε να κατανοήσετε και οι ίδιοι τη φθορά, την πάθηση ή τον τραυματισμό που έχετε υποστεί και τους λόγους για τους οποίους προκλήθηκε. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν το καθορισμό, του πλάνου της αποκατάστασής σας, των στόχων αυτής, των βημάτων που θα ακολουθήσουμε μέχρι την ολοκλήρωσή της, του ασκησιολογίου που θα χρησιμοποιηθεί και τελικά της διάρκειας της αποκατάστασης.