Το πιο σημαντικό μέσο ώστε να βελτιώσει και κατόπιν να διατηρήσει ο ασθενής την ποιότητα ζωής του, είναι για εμάς,στο φυσικοθεραπευτήριο Ευαγόρας Μ. Δαμιανού, η Θεραπευτική Γυμναστική. Το ασκησιολόγιο, δηλαδή, το οποίο φτιάχνουμε μαζί με τον ασθενή μας και το οποίο θα πρέπει να τηρεί τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας του στο φυσικοθεραπευτήριο μας, όσο και μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης μόνος του!

Η θεραπευτική γυμναστική έχει 2 κυρίως μορφές: Τη Σταθεροποίηση Σπονδυλικής Στήλης (core stability). Εφαρμόζονται ειδικές τεχνικές μυϊκής ενδυνάμωσης και συντονισμού των εν τω βαθύ σταθεροποιητικών μυών της οσφυϊκής και αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Και τη Μυϊκή Ενδυνάμωση (ιδιοδεκτικότητα, νευρομυϊκός συντονισμός). Ο δεύτερος τομέας αφορά όλους τους ασθενείς μυϊκά προβλήματα αλλά και ασθενείς με έντονη αθλητική δραστηριότητα, που έχουν υποστεί αθλητική κάκωση.

Στόχος του φυσικοθεραπευτή, εκτός από την αντιμετώπιση των ανατομικών προβλημάτων, είναι και η εκπαίδευση του ασθενούς. Η πλήρης ενημέρωση, δηλαδή, τόσο για τις φυσιολογικές φθορές που αναμένονται είτε για εκείνες που έχουν ήδη εμφανιστεί. Τελειώνοντας τις φυσικοθεραπείες, ο ασθενής θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, έχοντας λάβει τις βασικές πρώτες βοήθειες και τις βάσεις από τον φυσικοθεραπευτή του, πιθανή εμφάνιση παρόμοιων κλινικών συμπτωμάτων.

Special Info

Insurance Coverageyes
Doctor NameAmanda Scott
Patient agesall

Vaccinations Demanded

Hepatitus Ayes
Hepatitus Byes
Polioyes

Service details

Like it ?1
Categories
DateJanuary 3, 2014